ในเรื่องของการฆ่าล้างสิ่งที่ไม่เหมือนกับความเชื่อของตัวเองนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถกระทำได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากหากเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเราไม่สามารถหยิบยื่นถึงผลที่ออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้ใครหลายคนต่างเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นหน้าเขาก็มักเขียนในสิ่งที่เขาเชื่อเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ความต้องการในการเชื่อของบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะทำลายความเชื่อของอีกคนหนึ่งได้เช่นเดียวกัน คาสิโนออนไลน์เราต่างแห่งความล้มเหลวและต่างเห็นเรื่องของชัยชนะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือความผิดถูก ด้วยเหตุแล้ว สิ่งที่จำเป็นต่อการเชื่อในเรื่องต่างๆจึงไม่พ้นในเรื่องของการเห็นข้อเท็จจริงและการทำลายล้างข้อที่ไม่เห็นด้วยให้หายไป เราจึงเห็นได้ถึงสงครามความคิดความเชื่อที่มันมักจะแทรกซ้อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์รวมถึงในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้แล้วความจำเป็น ของการดำรงชีวิตท่ามกลางความเชื่อในบุคคลอื่นๆนั่นอาจเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากในคนบางคนไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกในด้านใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นอาจจะตามมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่เกินความจำเป็นจนกระทั่งนำไปสู่ความบ้าคลั่งของใครบางคนที่อาจจะทำให้ใครอีกหลายคนเดือดร้อนโดยที่พวกเขาต่างไม่รู้ว่าความจำเป็นของการเชื่อนั้นคืออะไร เราจึงเห็นได้ทุกความวุ่นวายในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตอกย้ำความเชื่อตัวเราเองลงไปได้มากเท่าไหร่ เราก็ย่อมที่จะพบเจอสิ่งที่อยู่เราเชื่อมากขึ้นเท่านั้นแต่ทว่าในทางตรงกันข้ามเราก็มักจะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดในสิ่งที่มันเป็นปรปักษ์กับความเชื่อของเราจนบางครั้งนั่นอาจจะทำให้การแสดงความคิดเห็นไม่อาจถูกเปิดเผยออกมาได้อย่างรอบด้านเท่าที่ควร

"คาสิโนออนไลน์"

เราต่างก็เคยเล่น “คาสิโนออนไลน์” และถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอในวิธีการเล่นของตัวเองไม่ว่าจะด้วยการเล่นในเรื่องของการปฏิบัติหรือกระทั่งการเล่นในเชิงเทคนิค

เราต่างก็เคยเล่น “คาสิโนออนไลน์” และถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอในวิธีการเล่นของตัวเองไม่ว่าจะด้วยการเล่นในเรื่องของการปฏิบัติหรือกระทั่งการเล่นในเชิงเทคนิคการใช้วิธีการ ที่สิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ามันมักจะมีการโต้แย้งกันอยู่เสมอใครบางคนอาจเห็นว่าวิธีการหนึ่งคือวิธีการที่ดีและในขณะที่ใครบางคนอาจมีอีกวิธีการหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีด้วยเหตุนี้การกล่าวหาจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อโจมตีอีกฝั่งหนึ่งจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ถึงข้อเท็จจริงในบางครั้งของการหาข้อมูลนั่นคือเรื่องที่ค่อนข้างเลวร้ายหากเราจะเห็นได้ว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คนที่เผาหนังสือหรือกระทั่งเผาตำราเรียนก็เพื่อปกป้องความเชื่อของตนเองรวมถึงการทำให้คนอื่นหมดหนทางที่จะเรียนรู้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ร้ายแรง พอๆกับการสร้างสงครามเลยก็ว่าได้ เพราะความรู้อาจจะเป็นสิ่งที่ไขกระจ่างง่ายถึงสิ่งที่เรากระทำไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อหรือการเห็นอะไรบางอย่างก็ตามแต่เรามักจะพบได้ว่าการเล่นเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องระบุอยู่ในกลุ่มของคนที่รักความสบายเสมอไปเพราะคนที่เล่นต่างก็มีหลายปัจจัยหลายกลุ่มซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สามารถยืนยันได้ว่าความเชื่อของคนหนึ่งจะเกิดให้เห็นสิ่งที่เลวร้ายเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องเหล่านี้ แต่ทว่ามันมีการกระทำมากมายหลายอย่างที่ทำให้เราเห็นได้ถึงสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาหรือแสดงให้เห็นออกมาว่ามันมีผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์กับใครมากน้อยขนาดไหนนั่นเอง
เพราะฉะนั้นแล้วการเล่นไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่เดียวเท่านั้นการ ‘ล่าแม่มด’ ในเรื่องของความเชื่อสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นของใครคนใดคนหนึ่งหรือใครกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกแสดงออกเพียงด้านเดียวเท่านั้นไม่ว่าความกลัวเหล่านั้นจะครอบงำความคิดสติปัญญาของมนุษย์มากแค่ไหนแต่ทว่ามันก็ไม่ควรที่จะถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุนี%8